Menu Sluiten

Welkom op masterplanventilatie.nl

Het is de laatste maanden vaak onderwerp van gesprek: goede ventilatie in gebouwen helpt verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar u vraagt het zich vast ook af: “Wanneer is een gebouw goed geventileerd?” U krijgt antwoord hierop in het Masterplan Ventilatie. Dit plan resulteert uit een unieke krachtenbundeling van dé experts op het gebied van gebouwventilatie en virusverspreiding. Lees hier meer over ons

Gebruik de rekentool

Met de rekentool kunnen professionals inschatten wat de invloed is van ventilatie op besmettingskansen in onder andere kantoren, scholen en verpleeghuizen.

Download de Quickscan

Bepaal met de Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren of de ventilatie in een kantoorgebouw voldoet, of wat zij kunnen doen om dit te verbeteren.

Download de Quickscan

Bepaal met de Quickscan Goede Ventilatie in Scholen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen.

Download de infographic

Om besmettingsrisico’s in verpleeghuizen te beperken, zijn aanvullende ventilatie-maatregelen belangrijk. Bekijk hier de 10 belangrijke adviezen in één illustratie.

Download het rapport

"Ventilatie in relatie tot COVID-19 en een goede binnenluchtkwaliteit" is een aanvulling op de tools die beschikbaar op dit platform en kan gebruikt worden als basisuitgangspunt voor de ventilatie van ruimtes waarin mensen verblijven.

Advies stemlokalen

De experts van het Masterplan Ventilatie hebben algemene adviezen ‘vertaald’ specifiek voor stemlokalen.

TVVL Webinar Frisse Scholen voor iedereen

Frisse Scholen voor iedereen Eindelijk kunnen wij onze kinderen gaan voorzien van frisse scholen; een lang gekoesterde wens van alle betrokkenen. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie

Lees meer