Menu Sluiten

Aandachtspunten voor ventilatie van stembureaus in coronatijd

Op 17 maart hebben Nederlandse burgers weer het voorrecht om te mogen stemmen voor de Tweede Kamer. In deze coronatijd worden er extra maatregelen getroffen om zo veilig mogelijk te kunnen stemmen, zowel voor de kiezers als de stembureauleden. De Kiesraad en het RIVM geven aan dat de ventilatie in stembureaus in orde moet zijn. Waaraan de ventilatie moet voldoen wordt echter niet precies aangegeven door deze partijen. Masterplan Ventilatie heeft daarom een aantal adviezen opgesteld over welke concrete ventilatie maatregelen men kan nemen, zodat het stemmen veilig kan gebeuren.

In stembureaus zijn met betrekking tot ventilatie twee zaken het belangrijkste: de juiste ventilatievoorzieningen dienen aanwezig te zijn en de aanwezige ventilatievoorzieningen dienen optimaal gebruikt te worden tijdens de verkiezingsdag. Aangezien er veel bezoekers komen in een stembureau en de medewerkers van de stembureaus langere tijd samen in het stemlokaal verblijven is het extra belangrijk dat de stemlokalen zo goed mogelijk geventileerd worden. Ruimten die niet beschikken over adequate mechanische of natuurlijke ventilatievoorzieningen moeten in principe niet gebruikt worden als stemlokaal. Als er goede ventilatievoorzieningen aanwezig zijn moeten deze ook gegarandeerd goed gebruikt worden op de verkiezingsdag.

Advies op de verkiezingsdag

  1. Als er een mechanische ventilatiesysteem aanwezig is zet het systeem dan in de hoogste stand. Doe dit nog voor de eerste mensen (stembureauleden) binnenkomen.
  2. Zorg los daarvan voor voldoende ventilatie door het openzetten van ramen en door het open laten staan van de toegangsdeur. Waait het buiten bijna niet en is sprake van een relatief milde buitentemperatuur: zet dan de ramen en deuren tegen elkaar open. Is er sprake van veel wind buiten? Zet dan alleen aan de windkant (loefzijde twee of drie raampjes) open op een kier.
  3. Als er een CO2-meter (luchtkwaliteit stoplicht) aanwezig is: spreek met elkaar af dat ramen of deuren verder opengaan zodra de CO2-concentratie boven de 800 ppm komt (bij voorkeur al vanaf 600 ppm).
  4. Na afloop: Laat ramen nog even een uur openstaan en laat een eventueel mechanisch ventilatiesysteem nog een uur aan, zodat de ruimte schoon spoelt.

Het advies van Masterplan Ventilatie bevat ook adviezen voorafgaand aan de verkiezingsdag. Alle adviezen zijn hier terug te vinden.

Meer over Masterplan Ventilatie

Om professionals te helpen de ventilatie in gebouwen te optimaliseren, bundelden ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland en VCCN – allen expert in gebouwventilatie of contamination control –de krachten door het Masterplan Ventilatie op te zetten. Doel van het Masterplan Ventilatie is kennis en tools te ontwikkelen die professionals helpen de juiste keuzes te maken als het gaat om ventilatie. 

Eerder dit najaar bracht deze coalitie de Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren, Quickscan ventilatie in scholen, en de rekentool Indicator besmettingskansen via aerosolen uit. Bekijk hier het overzicht van alle tools.