Menu Sluiten

Corona-virus en recirculatie

In de adviezen om te anticiperen op het verspreiden van virussen in gebouwen en ruimtes neemt recirculatie een
belangrijke plaats in [1,2]. Echter, de adviezen rondom recirculatie roepen ook de nodige vragen op. Een generiek advies laat zich niet altijd één-op-één vertalen in een specifieke situatie. In dit korte artikel willen we de
achtergronden bij de voorgestelde adviezen wat verder toelichten. Hiermee hopen we dat een (groot) deel van de vragen kan worden beantwoord die nu nog leven en we hopen ook dat het daarmee gemakkelijker wordt om de eigen situatie hierbij in ogenschouw te kunnen nemen en de mogelijk gewenste maatregelen te kunnen nemen.

Auteurs: Dr.ir. M.G.L.C. Loomans, J.J.M. de Leeuw, ir. J.G. Middendorf, P.V. Nielsen, Ph.D., M.Sc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.