Menu Sluiten

In het nieuws

Masterplan Ventilatie in het nieuws. Er verschijnen de laatste tijd veel nieuwsberichten over verspreiding van het coronavirus via aerosolen en ventilatiemaatregelen. Die berichten staan hier bij elkaar.

Aandachtspunten voor ventilatie van stembureaus in coronatijd

Op 17 maart hebben Nederlandse burgers weer het voorrecht om te mogen stemmen voor de Tweede Kamer. In deze coronatijd worden er extra maatregelen getroffen om zo veilig mogelijk te kunnen stemmen, zowel voor de kiezers als de stembureauleden. De Kiesraad en het RIVM geven aan dat de ventilatie in stembureaus in orde moet zijn. Waaraan de ventilatie moet voldoen wordt echter niet precies aangegeven door deze partijen. Masterplan Ventilatie heeft daarom een aantal adviezen

Lees verder >>

Nieuwste tool Masterplan Ventilatie berekent invloed ventilatie op besmettingskans

Voor de derde maal heeft het Masterplan Ventilatie een gratis tool ontwikkeld die professionals helpt de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. Dit keer gaat het om de rekentool Indicator besmettingskansen via aerosolen. Daarmee kunnen professionals de invloed van ventilatie inschatten op besmettingskansen in onder andere kantoren, scholen en verpleeghuizen. Het gaat daarbij specifiek om besmetting met ziekteverwekkers via aerosolen. De indicator kan ook bijdragen aan het maatschappelijk discours over het belang van ruimteventilatie. De rekentool

Lees verder >>

‘Een derde van de Nederlanders is meer gaan ventileren door corona’

Dat ventilatie belangrijk is voor gezonde en frisse lucht in huis was al lang bekend, maar door het coronavirus komt het onderwerp nog meer bij mensen op het vizier. Ventileren kan de kans op besmettingen met virussen mogelijk verkleinen en dat nieuws is aangekomen. Bijna een derde van de Nederlanders is meer gaan ventileren door het coronavirus, blijkt uit een onderzoek wat Jaga Climate Designers onlangs heeft uit laten voeren door Markteffect. Lees verder op

Lees verder >>

Goede ventilatie tegen corona ook essentieel op hoger onderwijs

Nu zijn we ineens kritisch op gebrek aan ventilatie in het hoger onderwijs, maar eigenlijk hadden we deze situatie al veel langer niet mogen accepteren, zegt Henk Brink, docent-onderzoeker bij het lectoraat Facility Management bij Hanzehogeschool Groningen. De winter komt eraan, het wordt kouder buiten en de ramen gaan weer dicht. Het gevolg: niet of nauwelijks ventilatie. En dat terwijl in klaslokalen op hogescholen en universiteiten meerdere studenten in één ruimte zitten. Zelfs met het

Lees verder >>

Tweede tool beschikbaar van Masterplan Ventilatie: Quickscan ventilatie in scholen

Met de Quickscan ventilatie in scholen kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen. Deze tweede tool uit de koker van het Masterplan Ventilatie wordt aangeboden door ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland en VCCN. Eerder dit najaar is de Quickscan ventilatie in kantoren al uitgebracht. De tools zijn ontwikkeld om professionals te helpen de juiste keuzes te maken rondom ventilatie. Het belang van goede ventilatie in

Lees verder >>

‘GARANTSTELLING NODIG VOOR INVESTERINGEN VENTILATIE SCHOLEN’

De aanvragen voor nieuwe ventilatiesystemen om de slechte luchtkwaliteit in scholen te verbeteren ligt nagenoeg stil. Scholen stellen de aanschaf van nieuwe systemen uit en wachten op de subsidie van de overheid. En juist die beloofde subsidie van 360 miljoen euro laat langer op zich wachten dan gepland, blijkt uit een rondgang van BNR. Een garantiestelling voor investeringen van scholen is het minste wat Slob kan toezeggen, vindt CDA-Kamerlid Michel Rog. Lees verder op bnr.nl

Lees verder >>

‘Nederland moet mondkapjes en ventilatie veel serieuzer nemen’

Vanuit corona-gidsland Duitsland ziet de Nederlandse scheikundige Jos Lelieveld de discussie in zijn vaderland soms met gefronste wenkbrauwen aan, schrijft het AD. Hij droeg er persoonlijk aan bij dat mondkapjes en ventilatie een belangrijk onderdeel zijn van het Duitse beleid, en snapt niet dat Nederland zo talmt. “Neem het zekere voor het onzekere.” De 65-jarige Lelieveld, geboren in Den Haag, geldt als autoriteit op zijn vakgebied. Zijn werk concentreert zich op het verband tussen luchtkwaliteit

Lees verder >>

Corona en de toekomst van ventilatie-eisen in Nederland

Aangezien mensen in de Westerse wereld 90% van de tijd binnen verblijven moet de mogelijkheid van corona-besmetting door (onvoldoende) luchtverversing zeer serieus genomen worden. Op allerlei plaatsen (onder andere in scholen) is men inmiddels begonnen met ad hoc controle op ventilatie. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar de verdere toekomst. Dit artikel gaat in op de vraag of de huidige eisen voor luchtverversing van binnenruimten echt voldoende zijn om een gezond binnenklimaat

Lees verder >>

Corona-virus en recirculatie

In de adviezen om te anticiperen op het verspreiden van virussen in gebouwen en ruimtes neemt recirculatie eenbelangrijke plaats in [1,2]. Echter, de adviezen rondom recirculatie roepen ook de nodige vragen op. Een generiek advies laat zich niet altijd één-op-één vertalen in een specifieke situatie. In dit korte artikel willen we deachtergronden bij de voorgestelde adviezen wat verder toelichten. Hiermee hopen we dat een (groot) deel van de vragen kan worden beantwoord die nu nog

Lees verder >>

Oplossingen voor zuivere lucht in gesloten ruimtes

De recente verspreiding van het pandemisch coronavirus (SARS-CoV-2) heeft tot bezorgdheid geleid over het ontwerp en de werking van gebouwen als het gaat om beheersing van de luchtkwaliteit, met name infectiebeheersing. Er zijn veel vragen gesteld. Welke rol speelt ventilatie? Hoe schoon zijn onze gebouwen? Hoe kunt u de verspreiding van virussen in een ruimte met een groot aantal mensen beheersen? Hoekunnen we de luchtbehandelingssystemen van de huidige gebouwen aanpassen op een manier die kosteneffectief

Lees verder >>

Corona: nieuwe aandacht voor ventilatie in scholen

Goed ventileren is op veel Nederlandse scholen een uitdaging. De luchtkwaliteit in de lokalen is hierdoor vaak onvoldoende, waardoor hoofdpijn, vermoeidheidsklachten en verminderde leerprestaties kunnen ontstaan. Daarnaast is bekend dat onvoldoende luchtverversing een risico kan zijn voor de overdracht van infectieziekten. Sinds de uitbraak van het nieuwe corona-virus SARSCoV-2 ervaren we wereldwijd hoe belangrijk het is om het risico op infecties te beperken en is er nieuwe aandacht voor het belang van goede ventilatie in

Lees verder >>

Aandacht voor ventilatie groeit in corona-tijd

Het corona-virus blijft – zoals verwacht – rondwaren op de wereld. De pandemie is nog lang niet tot stilstand gebracht. Europa is inmiddels in de tweede golf gegleden, terwijl Noord- en Zuid-Amerika nogin de eerste golf zitten, of wellicht zelfs in één ruk de tweede golf indrijven. Wat is er in de afgelopen zeven maanden geleerd van het gedrag van het virus, en vooral belangrijk voor de installatiesector: hoe kan deze sector gebouwgebruikers helpen om

Lees verder >>

25 augustus 2020
Ongeveer een op de vijf scholen in het voortgezet onderwijs verplicht of adviseert leerlingen om mondkapjes te gebruiken. Nog een aantal scholen overweegt dit, ondanks het geldende RIVM-advies dat een mondkapje niet nodig is. Een enkele school wil bovendien dat leerlingen onderling afstand houden.
(lees verder op nos.nl)

23 augustus 2020
Er moet een aparte landelijke corona-coördinator komen, die meekijkt met scholen of ze open kunnen blijven als de verspreiding van het coronavirus in de regio toeneemt. Die oproep deed antropoloog Ginny Mooy van het Redteam, een groep onafhankelijke experts, zondag in Dit is de Dag. “Iemand met kennis van het onderwijs, die ook mee kan denken over volksgezondheid. Iemand die van beide werelden genoeg af weet.”
(lees verder op nporadio1.nl)

23 augustus 2020
De zomervakantie loopt op z’n eind. In regio noord zijn de scholen al begonnen, morgen begint de regio zuid weer. Ouders zijn er blij mee, maar de medewerkers niet: 52 procent vindt het niet veilig om met de huidige maatregelen weer aan het werk te gaan.
(lees verder op eenvandaag.avrotros.nl)

11 augustus 2020
In veel gebouwen voldoet de ventilatie niet aan de minimumeisen die het Bouwbesluit stelt. Op basis van een inventarisatie onder gespecialiseerde leden komt Techniek Nederland tot de voorzichtige inschatting dat zeker 20% van de ventilatiesystemen niet naar behoren werkt. In scholen is de situatie ronduit alarmerend, stelt de branchekoepel. Uit onderzoek blijkt dat de ventilatie in een kwart van de schoolgebouwen onvoldoende is. Het RIVM benadrukt dat een goede ventilatie van belang is voor een gezond binnenklimaat.
(lees verder op installatienet.nl)