Menu Sluiten

Tools

Masterplan Ventilatie

Adviezen ventilatie stemlokalen
Op 17 maart gaan de stembussen weer open! In deze coronatijd worden er extra maatregelen getroffen om zo veilig mogelijk te kunnen stemmen, zowel voor de kiezers als de stembureauleden. De experts van het Masterplan Ventilatie hebben algemene adviezen ‘vertaald’ specifiek voor stemlokalen.

Quickscan scholen
Bepaal met de Quickscan Goede Ventilatie in Scholen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen.


Quickscan kantoren
Bepaal met de Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren of de ventilatie in een kantoorgebouw voldoet, of wat zij kunnen doen om dit te verbeteren.

Rekentool besmettingskansen
Met de rekentool kunnen professionals inschatten wat de invloed is van ventilatie op besmettingskansen in onder andere kantoren, scholen en verpleeghuizen.

Infograhic ventilatie in verpleeghuizen
Om besmettingsrisico’s in verpleeghuizen te beperken, zijn aanvullende ventilatie-maatregelen belangrijk.
Bekijk hier de 10 belangrijke adviezen in één illustratie.Infograpic 10 belangrijkste adviezen verpleeghuizen.

Platforms corona en ventilatietechniek

Binnenklimaat techniek
Kennisplatform voor binnenklimaatinstallaties

TVVL
Kennispartner in de technologiesector 

ISSO
Levert kennis aan bouw- en installatieprofessional

VCCN
Professioneel platform on het gebied Contamination Control

Corona en bedrijfsvoering

Ondernemersplein
Welke maatregelen er zijn voor uw bedrijf en uw werknemers

Techniek Nederland
Ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel

Corona en overheid

RIVM
Voor medische informatie en bijvoorbeeld de nieuwste cijfers over het aantal besmettingen

Rijksoverheid
Al het nieuws van het kabinet