Menu Sluiten

TVVL Webinar Frisse Scholen voor iedereen

Frisse Scholen voor iedereen

Eindelijk kunnen wij onze kinderen gaan voorzien van frisse scholen; een lang gekoesterde wens van alle betrokkenen. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onder leiding van Doekle Terpstra heeft in het najaar een foto gemaakt van de ventilatiekwaliteit op basis en voortgezet onderwijs scholen. Deze foto heeft geleid tot de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) die uitgevoerd wordt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het Masterplan Ventilatie heeft een quickscan ontwikkeld voor de beoordeling van ventilatie op basis- en voortgezet onderwijsscholen (komt binnenkort beschikbaar). Gesteund door een Uitkeringsregeling en een gedragen Quickscan Ventilatie in Scholen kunnen de vraag van schoolbesturen en het aanbod van goede ventilatiesystemen samen komen. Eindelijk een generatie die kan leren in een optimale leeromgeving.

De SUVIS-regeling heeft tot doel het stimuleren van projecten waarmee middels noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen kan worden verbeterd. Een aanvraag voor een specifieke uitkering kan worden ingediend door de gemeente waarin het project plaatsvindt van 4 januari t/m 30 juni 2021.

In het webinar komen de volgende onderdelen aan bod:

  • aanleiding van de regeling
  • voorwaarden waar projecten aan moeten voldoen
  • in aanmerking komende kosten en maximale hoogte specifieke uitkering
  • wijze van indienen aanvragen door gemeenten

Om gebruik te kunnen maken van de SUVIS regeling voor de verbetering van de ventilatie van een schoolgebouw is het nodig om eerst de huidige kwaliteit in kaart te brengen. Binnen het Masterplan Ventilatie is hiervoor een quickscan ontwikkeld. Froukje van Dijken geeft een toelichting op de verschillende onderdelen uit de toolkit van de Quickscan Ventilatie Scholen. Hierna kun je zelf met vertrouwen aan de slag met de quickscan.

Spreker(s)

  • Caroline Koot, adviseur Duurzaam Bouwen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Froukje van Dijken, healthy building specialist bij BBA Binnenmilieu

Moderator
Francesco Franchimon, eigenaar van Franchimon ICM

Programma 10 december 2020

11.00 uur Opening en introductie van het webinar
Francesco Franchimon


11.05 uur Toelichting SUVIS: Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen
Caroline Koot


11.25 uur Mogelijkheid tot vragen via Q&A (via moderator)
Francesco Franchimon


11.30 uur Aan de slag met de Quickscan Ventilatie Scholen
Froukje van Dijken


11.50 uur Mogelijkheid tot vragen via Q&A (via moderator) en afsluiting
Francesco Franchimon

Schrijf je in voor deze webinar op de website van TVVL >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.