Menu Sluiten

Tweede tool beschikbaar van Masterplan Ventilatie: Quickscan ventilatie in scholen

Met de Quickscan ventilatie in scholen kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen. Deze tweede tool uit de koker van het Masterplan Ventilatie wordt aangeboden door ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland en VCCN. Eerder dit najaar is de Quickscan ventilatie in kantoren al uitgebracht. De tools zijn ontwikkeld om professionals te helpen de juiste keuzes te maken rondom ventilatie.

Het belang van goede ventilatie in scholen is recent weer heel actueel geworden. De oproep in augustus 2020 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan schoolbesturen om te controleren of schoolgebouwen voldoen aan de gestelde eisen heeft tot een foto geleid. Het kabinet heeft daarom besloten om de ‘Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen’ (SUVIS) in te stellen. In totaal is € 360 miljoen ter beschikking gesteld met als doel het binnenklimaat van bestaande scholen te verbeteren.

Voldoet ventilatie in schoolgebouw aan gestelde eisen
Met deze Quickscan kunnen technisch dienstverleners door een aantal stappen te doorlopen beoordelen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen. Dit kan een goede basis zijn voor een schoolbestuur om samen met de gemeente de SUVIS aan te vragen.

De Quickscan omvat een aantal onderdelen:
• Instructie Quickscan: handleiding met het stappenplan voor installateurs en adviseurs;
• Opname & Analysetool: opnameformulier en analyse-model;
• Opleverrapport: conceptrapport richting schoolbestuur.

Webinar
De Quickscan ventilatie in scholen is beschikbaar via deze website (download hem hier) en op de websites van de vier initiatiefnemers. De Quickscan wordt op 10 december toegelicht tijdens het TVVL Webinar Frisse Scholen voor iedereen. Aanmelden kan kosteloos via de website van TVVL.

Krachten gebundeld
Om professionals te helpen de ventilatie in gebouwen te optimaliseren, bundelden ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland (voorheen VLA) en VCCN – allen expert in gebouwventilatie of contamination control – afgelopen zomer de krachten door het Masterplan Ventilatie op te zetten. Doel daarvan is om kennis en tools te ontwikkelen die professionals helpen de juiste keuzes te maken als het gaat om ventilatie. De Quickscan ventilatie in scholen is opgesteld voor experts die bekend zijn met ventilatie-installaties en daaraan gerelateerde richtlijnen, zoals installateurs, adviseurs en medewerkers van technische diensten en facilitaire organisaties. Binnenkort komt er een derde Quickscan beschikbaar, namelijk specifiek voor verpleeghuizen. De vier initiatiefnemers worden bij de ontwikkeling van het Masterplan Ventilatie ondersteund door de expertgroep ‘Vraagbaak corona en gebouwinstallaties’, die sinds maart bestaat. Deze expertgroep bestaat uit specialisten van onder andere Techniek Nederland, Universiteit Gent, TU Eindhoven en de vier initiatiefnemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.